• +385 21 465 193
  • waldorfskivrticiskrica@gmail.com
  • Put Trstenika 1, Split 21000

Waldorfski dječji vrtić Iskrica je smješten u Splitu, na adresi Put Trstenika 1. Vrtić je osnovan 1999.g., osnivač je Društvo Waldorf pedagogije-Split.Djelatnost dječjeg vrtića je njega, odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi od navršene treće godine života do polaska u osnovnu školu. U okviru djelatnosti vrtića organizira se i provodi alternativni Waldorfski program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi prema koncepciji dr.Rudolfa Steinera.

 

Utemeljitelj waldorfske pedagogije, znanstvenik, pisac, filozof Rudolf Steiner (1861-1925) rođen je u Donjem Kraljevcu, u Međimurju, jedan je od velikana prošlog stoljeća. Uz njegovo ime vežu se inovacije u medicini (antropozofska medicina), poljoprivredi (biodinamička poljoprivreda), arhitekturi (organska arhitektura) i naravno pedagogiji (waldorfska pedagogija).

 

Utemeljitelj je i euritmije kao nove umjetnosti riječi, pokreta i glazbe. lako je studirao matematiku i prirodne znanosti bio je zaokupljen duhovnom znanošću. Sva saznanja do kojih je došao bila su mu inspiracija i temelj za stvaranje nove duhovne znanosti o prirodi, čovjeku i svijetu -antropozofije (grč. antraphos – čovjek, sophia – mudrost).

 

U našem vrtiću, organizirane su dvije mješovite skupine djece od treće godine života do polaska u školu, u funkcionalno uređenom i djeci primjerenom prostoru. Vrtić provodi dva cjelodnevna programa i program predškole kao sastavni dio redovitog programa koji su verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Program se provodi svakodnevno u ukupnom trajanju od 7:00 – 16:30 sati radnim danom, osim subote.

Vrtić je smješten u maloj kamenoj kući nadomak mora, okružen je prekrasnim zelenim dvorištem, raznobojnim cvijećem, mirisom lavande i ružmarina…… U toploj atmosferi, gotovo kućnog ugođaja, djeca mogu doživjeti ritam i harmoniju.

 

U dnevnom, tjednom i godišnjem ritmu izmjenjuju se različite aktivnosti: igra, obroci i odmaranje, te umjetničke i radne aktivnosti. Poticaji i namještaj prirodnog su podrijetla, oblikovani i obojani tako da pružaju blage i nijansirane poticaje za zdrav razvoj osjetila. Time se u najranijoj dobi “dubinski” njeguje razumijevanje za ekološko. Sve aktivnosti i sadržaji imaju za cilj da kod djeteta razviju aktivnu i stvaralačku igru, izniklu iz same djetetove nutrine. Takva igra u svijetu odraslih odgovara ozbiljnom i kreativnom radu, nastalom iz pune slobode čovjeka. Glavni cilj ove pedagoške metode je težnja za usklađivanjem djetetovog „duhovnog i zemaljskog dijela“, kroz mnogo veću slobodu u odgoju. Njemu se pristupa kao pojedincu čiji se razum, osjećaji i volja nastoje oplemeniti i razviti kao cjelovito biće. Osnovna načela waldorfske pedagogije su: uzor i oponašanje, ritam i ponavljanje, te zahvalnost i poštovanje prema svemu što nas okružuje (…kamen, biljka, životinja, čovjek…).

 

“Oponašanje je za dijete važno isto toliko koliko i disanje: osjetilni se dojmovi udišu, potom slijedi oponašanje kao izdisanje” (R.Steiner)

Odgajatelj je osoba koja svojim moralnim bićem te promišljenim, smislenim i preglednim aktivnostima, bude uzor i poticaj za djetetovu aktivnost, bilo u planiranim aktivnostima ili slobodnoj igri.

 

U vrtiću, djeca zajedno s odgajateljima sudjeluju u sjeckanju povrća, miješenju kruha, pravljenju kolača, izradi, popravljanju i čišćenju igračaka, šivanju lutki, izvođenju lutkarskih predstava, kukičanju, tkanju, vezenju…

Naglasak je na poticanju djetetove kreativnosti i mašte kroz različite vrste umjetničkog izražavanja i doživljaja.

Organizacija rada vrtića je u skladu s elementima waldorfske pedagogije – potiče dječju kreativnost svakodnevnim umjetničkim aktivnostima. Pritom se koriste isključivo prirodni materijali (drvo, pčelinji vosak, svilene i pamučne tkanine, ne predena i predena vuna) kao i pretežno pedagoški neoblikovani materijali. Prostor dječjeg vrtića osmišljeno smo uredili s puno prirodnih materijala. Ručno smo izradili igračke koje potiču kreativnu dječju igru, istraživanje i razvoj svih djetetovih osjetila. Primjena pravilnog ritma svih aktivnosti razvija kod djeteta osjećaj sigurnosti, jer dijete razumije što odrasli rade i može predvidjeti što će se s njim događati.

Misija

Postići harmoničan razvoj djetetovih fizičkih, duševnih i duhovnih snaga uvažavajući njegov individualitet, omogućiti svakom djetetu da razvije i unaprijedi svoje potencijale i talente kroz pozitivnu i inspirativnu odgojno obrazovnu sredinu, omogućiti predškolskom djetetu učenje putem stjecanja vlastitog iskustva, aktivnog istraživanja i oponašanja odraslih.

Vizija

„Primiti dijete s poštovanjem, odgajati ga s ljubavlju, otpustiti u slobodu “
(R.Steiner)
Postati prepoznatljiv vrtić s alternativnim, waldorfskim programom kao kvalitetom odgoja ka slobodi – brigom za odrastanjem, odnosno *pravo svakog pojedinog ljudskog bića da postane i razvije sve ono što je kao pojedinac sa sobom donio.
(R.Steiner).